Skip to content

VOG-reglement

VOG – reglement

VDM Voetbalvereist van al haar medewerkers, begeleiders, teamleiders en scheidsrechters een VOG-verklaring.
Dit geldt vanaf de 18e leeftijd.
Een door VDM Voetbal ontvangen VOG heeft een geldigheidsduur van 3 jaar, daarna dient deze opnieuw te worden aangevraagd.

Wat is een VOG?

Voor een (nieuwe) baan is vaak een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.   In sommige branches, bijvoorbeeld de kinderopvang, is dit zelfs wettelijk verplicht.

Justis handelt de VOG-aanvragen af en is de enige instantie in Nederland die de VOG afgeeft.

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.
Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justis of u strafbare feiten op uw naam heeft staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor u de VOG aanvraagt. Sommige strafbare feiten vormen een bezwaar voor de ene baan of stage, maar voor de andere niet. Een snelheidsovertreding kan bijvoorbeeld van belang zijn als een aanvrager taxichauffeur wil worden, maar niet voor de functie van baliemedewerker bij een bank.
Heeft u geen strafblad, of heeft u geen strafbare feiten gepleegd die relevant zijn voor het doel van de aanvraag? Dan krijgt u een VOG.

Controle op echtheid van de VOG

De organisatie (VDM Voetbal) moet controleren of iemand een echte VOG-verklaring heeft en geen vervalsing. VDM Voetbal vraagt daarom altijd naar het originele exemplaar, zodat wij de echtheid kunnen vaststellen.

VOG aanvragen in drie stappen

Uw werkgever of organisatie geeft aan hoe u de VOG aanvraagt.
Er zijn verschillende manieren om een VOG aan te vragen. De werkgever of organisatie die de VOG van u nodig heeft, geeft aan hoe u de aanvraag kunt indienen: digitaal of schriftelijk. Overleg met uw werkgever of organisatie als u        de aanvraag op een andere manier wil indienen dan hij of zij heeft voorgesteld.

Vrijwilliger

Bent u vrijwilliger? Dan kunt u in sommige gevallen een gratis VOG aanvragen.        Uw vrijwilligersorganisatie kan u hier meer over vertellen.

U dient uw aanvraag digitaal of schriftelijk in

Digitaal aanvragen
Gaat u de VOG digitaal aanvragen? Dan zet uw werkgever of organisatie de eerste stap: hij/zij zet de VOG aanvraag online voor u klaar. U krijgt vervolgens een e-mail van screeningsautoriteit Justis met daarin een aanvraagcode. Met deze code kunt u online inloggen, uw aanvraaggegevens controleren en de aanvraag betalen. Om uw aanvraag succesvol af te ronden heeft u DigiD, iDEAL en een geldig e-mailadres nodig. De kosten voor een digitale VOG aanvraag via Justis bedragen: € 33,85.

Schriftelijk aanvragen
Geeft uw werkgever (of u) de voorkeur aan schriftelijk aanvragen? Dan moet de aanvraag op papier worden ingediend bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Het aanvraagformulier dat u hiervoor nodig heeft krijgt u van de organisatie die de
VOG van u vraagt. Kijk voor meer informatie op de pagina over de schriftelijke aanvraag via de gemeente. De kosten voor een schriftelijke aanvraag via de gemeente bedragen €41,35.

Screeningsautoriteit Justis is als enige instantie in Nederland bevoegd om VOG- aanvragen te beoordelen en VOG’s af te geven.

Binnen 1 tot 4 weken ontvangt u bericht van Justis

Heeft u geen strafblad? Dan krijgt u altijd een VOG. Heeft u wel een strafblad? Bekijk de informatie over de beoordeling van de VOG-aanvraag.

U ontvangt de VOG altijd per post op het woonadres dat u in de aanvraag opgeeft. Ook als u de aanvraag online heeft gedaan, krijgt u de VOG via de post. Bij een digitale aanvraag gaat de VOG naar het adres waarop u ingeschreven staat in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BPR). Justis stuurt de VOG naar u persoonlijk

Vergoeding kosten VOG-verklaring door VDM Voetbal

Indien u aanvraag werd goedgekeurd en u uw VOG-verklaring heeft ontvangen, dan zal VDM Voetbal deze kosten aan u vergoeden/terug betalen. Hiervoor hebben wij wel een kopie van uw bankafschrift met de desbetreffende -door u verrichte- betaling nodig.