Skip to content

Privacy reglement

Privacy – reglement

 • Vanaf 25 mei 2018 is de vernieuwde privacywetgeving van de Europese Unie, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
  De AVG bevat regels voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • Ook wij, VDM Voetbal, verwerkt persoonsgegevens, denk bijvoorbeeld aan de deelnemerslijst.
  Het is van groot belang dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan.
 • Middels dit Privacy-reglement laten wij u weten welke gegevens wij beheren, verwerken en gebruiken en voor welke doeleinden. Formeel dient deze informatie vastgelegd te worden in een specifieke privacyverklaring.

Privacy-verklaring

Dit is de privacyverklaring van VDM Voetbal, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, hierna te noemen: ‘de sportclub’.

 • Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons.
  Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.
  Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit document, dan kunt u uw vraag per e-mail aan ons stellen: info@vdmvoetbal.nl
 • ‘de sportclub’ verwerkt uw persoonsgegeven doordat u gebruik maakt van
  onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.
  De volgende gegevens worden beheert, verwerkt en/of gebruikt: ✓ Voornaam en Achternaam (Familienaam) ✓ Geslacht ✓ Geboortedatum en -plaats ✓ Woon- /Verblijfadresgegevens ✓ Telefoonnummer ✓ E-mailadres ✓ IP-adres ✓ (Bank)rekeningnummer ✓ Betaalgegevens ✓ Kopie legitimatiebewijs ✓ Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie of telefonisch.

Termijnen van bewaren en verwijderen

In onderstaand overzicht kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Deelnemersadministratie

Voornaam ✓ Achternaam ✓ Adres ✓ Woonplaats ✓ Geboortedatum ✓ Telefoonnummer ✓ E-mailadres ✓ Kopie Legitimatiebewijs ✓ Pasfoto Bewaartermijn : zo lang men deelnemers is
Verwijderen gegevens: 6 maanden na beëindiging deelnemerschap

Financiële administratie

Voornaam ✓ Achternaam ✓ Adres ✓ Woonplaats ✓ Telefoonnummer ✓ E-mailadres ✓ (Bank)rekeningnummer ✓ Betaalgegevens ✓ Kopie Legitimatiebewijs
Bewaartermijn : zo lang men deelnemers is Verwijderen gegevens: 7 jaar na beëindiging deelnemerschap

Verrichten en versturen van aankopen

✓ Voornaam ✓ Achternaam ✓ Adres ✓ Woonplaats ✓ E-mailadres ✓ (Bank)rekeningnummer ✓ Betaalgegevens ✓ (Kleding)maat
Bewaartermijn : Verwijderen gegevens: -financiële gegevens hiervan:
zo lang men deelnemers is 6 maanden na beëindiging deelnemerschap 7 jaar na beëindiging deelnemerschap

Versturen van digitale informatie/nieuwsbrieven (niet commercieel)

Voornaam ✓ Achternaam ✓ E-mailadres
Bewaartermijn : zo lang men deelnemers is Verwijderen gegevens: direct na beëindiging deelnemerschap

Versturen van andere informatie (o.a. aan sponsoren en bijzondere uitnodigingen)

Voornaam ✓ Achternaam ✓ Adres ✓ Woonplaats ✓ Telefoonnummer ✓ E-mailadres
Bewaartermijn : zo lang men deelnemers is Verwijderen gegevens: direct na beëindiging deelnemerschap

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Wij kunnen cookies gebruiken om u meer service te bieden
bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden.
Wij kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet
u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt.
Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Foto’s en film/video/andere opnames

Tijdens wedstrijden, toernooien, trainingen en andere evenementen kunnen foto’s en/of film/video’s/andere opnames worden gemaakt door (club)fotografen en/of automatische camera’s aan de rand van het veld. Deze foto’s en/of film/video’s/ andere opnames kunnen op de website van VDM Voetbal of de (social) mediakanalen van de sportclub geplaatst worden.
Indien er een foto of film/video/andere opname op staat die uw privacy aantast, stuur dan een e-mail naar: info@vdmvoetbal.nl
onder vermelding van de referentie naar de foto/fim/video/andere opname.

VDM Voetbal heeft geen invloed op foto’s en film/video’s/andere opnames, die gemaakt zijn door derden en die geplaatst zijn op andere kanalen dan die door VDM Voetbal zelf worden beheerd.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt ‘de sportclub’ uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van ‘de overeenkomst’ die de ‘de sportclub’ met u heeft, tenzij ‘de sportclub’ wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden (bijvoorbeeld politie).

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht ‘de sportclub’ te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens
(tenzij ‘de sportclub’ op grond van de Algemene Verordening Gegevens- bescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.
U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal ‘de sportclub’ deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van ‘de sportclub’ hebben ontvangen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@vdmvoetbal.nl
Verzorg bij dit verzoek een identificatiebewijs, waarop specifieke nummers zwart zijn gemaakt. Dit ter verificatie van uw verzoek door uzelf en ter bescherming van uw privacy.

Beveiliging persoonsgegevens

‘De sportclub’’ treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd (wettelijk vertegenwoordiger) te overleggen.

Links naar andere websites

De website van ‘de sportclub’ kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van ‘de sportclub’’ Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. ‘De sportclub’ adviseert u om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen

Wijziging van het privacybeleid

‘De sportclub’ past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. ‘De sportclub’ adviseert u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal ‘de sportclub’’ alles aan doen u per email en via de websites te informeren.

Beveiliging complex en clubgebouw AVV Swift

Bij de beveiliging van het sportcomplex (en alle daarin/daarop aanwezige
eigendommen) en voor het clubgebouw van AVV Swift (en alle daarin/daarop aanwezige eigendommen) zijn op strategische punten camera’s opgehangen.      Deze beelden die door deze camera’s worden vastgelegd worden maximaal 14 dagen bewaard, waarna zij automatisch gewist worden.