Skip to content

Klachtenreglement

Klachten behandeling

 • Indien u meent dat iemand zich niet aan de regels wenst te houden dan kunt u daartoe een klacht indienen.

  Deze klacht dient betrekking te hebben op één van de navolgende regels en/of reglementen, zoals deze op onze website staan vermeld.

  • Algemene regels en ‘de spelregels’
  • Huishoudelijk reglement
  • Wedstrijdreglement
 • U dient deze klacht schriftelijk (per e-mail) in te sturen aan: Info@vdmvoetbal.nl
 • U dient uw klacht -in details- zo uitgebreid mogelijk te beschrijven en daarbij de datum van ‘het voorval’ ook te vermelden.
 • Indien u in bezit bent van bewijsstukken dan dient u deze bij te voegen.
 • Indien er sprake is van op één of meerdere getuigen, dan verzoeken wij u:        – deze te benoemen
  – deze te vragen of men als getuige(n) vermeld wenst te worden
 • Een ingediende klacht wordt behandeld door de Directie van VDM Voetbal.
 • U ontvangt binnen op één week een ontvangstbevestiging van uw klacht.
 • U ontvangt binnen 2 weken een schriftelijk bericht of uw klacht ontvankelijk

  is of niet ontvankelijk is (met redenen omkleed) voor verdere behandeling.

 • U ontvangt binnen 6 weken een definitieve uitspraak op uw klacht. Hierin staat of uw klacht gegrond of ongegrond is.

Sancties

Na genomen beslissing kunnen de sancties bestaan uit:

 • Een waarschuwing (soms aangevuld met het aanbieden van excuses)
 • Een schorsing voor een bepaalde periode
 • Uitsluiting van (een aantal) wedstrijden en/of trainingen
 • Een berisping
 • Uitsluiting van verdere deelname bij VDM Voetbal