Teams met teamleider

Teamleiders

Ieder team heeft minimaal 1 teamleider, meestal een ouder.                                       Bij voorkeur heeft een team ook een vervangend teamleider.

Deze teamleider is ook de contactpersoon voor alle informatie van VDM Voetbal voor dat betreffende team.

De teamleider wordt in principe door de ouders/begeleiders van dat team zelf gekozen. Indien er geen teamleider is, dan zal de staf van VDM Voetbal zelf een teamleider kiezen.

Zonder teamleider kan er een team niet spelen.

Iedere teamleider -ook de vervangende teamleider- wordt door VDM Voetbal in haar administratie geregistreerd.

Iedere teamleider -ook de vervangende teamleider- dient in het bezit te zijn van een recente VOG-verklaring. Deze dient iedere 3 jaar opnieuw te worden aangevraagd. (zie hiervoor: ‘Reglementen – VOG reglement’).