Skip to content

Sponsoring

Sponsor worden van VDM Voetbal

Ook onze sportclub verwelkomt u uiteraard graag als sponsor.

VDM Voetbal is een nieuwe sportclub met vooral sociale doelstellingen. Wij bieden jonge kinderen, welke geen kans hebben om bij een reguliere voetbalvereniging te kunnen spelen, toch de mogelijkheid om te kunnen
sporten -in dit geval voetballen.

Wij streven geen selectieteams na, integendeel; onze slogan is ‘plezier staat voorop’.

Daarnaast heeft onze sportclub een bijzondere maatschappelijke betrokkenheid, door middel van het financieel ondersteunen van -ieder seizoen- 3 goede doelen- organisaties. Een deel van de contributie -een kleine 10%- wordt door ons geschonken aan deze 3 goede-doelenorganisaties.

Ook hebben wij ook nog zgn. ‘goede doelen wedstrijddagen’.
Op deze dagen staat één van deze goede-doelenorganisaties centraal en wordt er een collecte en/of een tombola/verloting gehouden, waarbij de gehele opbrengst ten goede komt van dat goede doel.

Hiervoor verwijzen wij u op onze website naar ‘Algemeen-Visie en Missie’ en naar ‘Algemeen-goede doelen’.

Waarom VDM Voetbal sponsoren?

Sponsoring is tegenwoordig meer dan alleen maar het vragen om een tegenprestatie, zoals de diverse soorten van exposure.
Sponsoring is -in het kader van een breder draagvlak- ook de maatschappelijke betrokkenheid van een sponsor (winkel, bedrijf of onderneming) bij een doelgroep, in dit geval bij ons jonge kinderen welke anders niet kunnen sporten (voetballen).

Op het sportcomplex Olympiaplein is veel meer dan alleen VDM Voetbal. We vinden hier als ‘hoofdhuurder’ uiteraard ook de ‘voetbalvereniging AVV Swift’, alsmede ‘Power League’ en ‘Padel’.
Ook de vele scholen in Amsterdam-Zuid maken dagelijks gebruik van de sportvelden voor gymlessen.
In een gemiddelde week bezoeken bijna 10.000 personen het complex ‘Olympiaplein’.

Welke soorten van sponsoren?

Samen met u willen wij graag kijken naar een sponsorpakket, waarvan u denkt dat dit pakket het beste bij uw winkel/bedrijf/onderneming past.

Veelal kunt u sponsorkosten in mindering te brengen op de bedrijfswinst. Onderzoek wijst uit dat sportsponsoring als erg positief wordt ervaren.
Onze deelnemers -en hun ouder(s)/begeleiders- zien uw bedrijfsnaam in relatie tot hun sport: de meest favoriete vrijetijdsbesteding.

Meer informatie?

Neem contact op via: info@vdmvoetbal.nl