Skip to content

Competitie - leeftijdsgroepen

Competitie Leeftijdsgroepen

De competities zijn voor het seizoen 2020-2021 als volgt samengesteld:

Groep 1 : samenvoegde groepen A (7-jarigen) en groep B (8-jarigen)

Groep 2 : samenvoegde groepen C (9-jarigen) en groep D (10-jarigen)

Groep 3 : samenvoegde groepen E (11-jarigen) en groep F (12-jarigen)

Groep 4 : samenvoegde groep F (13-jarigen) aangevuld met 14-jarigen

Indien een bepaalde groep te groot wordt, gezien het aantal aanmeldingen/ deelnemers, dan zal er in die leeftijdsgroep een extra competitie worden opgezet.

De competitie loopt vanaf 1 september t/m juni.

Wintercompetitie:

  • Het 1e deel van de competitie is in de periode september t/m december/januari.

Zomercompetitie:

  • Het 2e deel van de competitie is in de periode januari t/m mei/juni

Het definitieve wedstrijdschema -per groep- volgt begin september op de website.

Bij het bepalen van de het wedstrijdschema en de wedstrijddagen, zal deze zo goed als gelijk lopen met de competities bij reguliere voetbalverenigingen voor wat betreft de leeftijdsgroepen in de onderbouw.

Tijdens de schoolvakanties zijn er geen competitiewedstrijden.