Skip to content

Visie en Missie

1. Voetbal voor iedereen

Kinderen in de leeftijdsgroep 7 t/m 13 jaar (leeftijd op 1 september van ieder jaar is daarvoor bepalend), zowel jongens als meisjes, die niet kunnen in- of doorstromen bij/naar een reguliere voetbal-vereniging, toch de mogelijkheid te bieden om te kunnen voetballen.

Dit is feitelijk ook het moment -vanaf 7 jarige leeftijd- dat deze normaliter zouden mogen in- of doorstromen naar het zgn. onderbouw-jeugdvoetbal van een reguliere voetbalvereniging.

2. Plezier in de sport

We hebben ons als doel gesteld dat deze kinderen vooral plezier hebben in de sport (voetbal).

3. Maatschappelijke betrokkenheid:

Aan VDM Voetbal zijn zgn. ‘goede doelen-activiteiten’ gekoppeld. Extra aandacht zal worden besteed aan die -kind gerelateerde- doelgroepen, welke niet (of zeer beperkt) kunnen deelnemen aan sportactiviteiten en daarbij de deelnemers (en dus ook de ouders) van  VDM Voetbal extra betrokken te maken bij die betreffende ‘goede-doelen doelgroepen’.                     Deze goede-doelen worden door VDM Voetbal, ieder seizoen opnieuw, uitgekozen.